Nieuws

Houben haalt voor bijna 40 miljoen aan nieuwe projecten binnen

21/10/2019

Houben heeft weer een aantal nieuwe projecten in opstart. We haalden voor bijna 40 miljoen euro aan nieuwe projecten binnen op korte tijd!

Het Universitair Ziekenhuis in Jette breidt grondig uit

10/09/2019

De THV Houben - Artes Roegiers kreeg het vertrouwen voor het uitvoeren van Fase 2 van de Brussels Health Campus.

Houben neemt nazorg heel serieus: "Wij trekken het ons aan"

08/07/2019

Even belangrijk als het bouwen van een kwalitatief bouwproject is het leveren van een degelijke en betrouwbare nazorg. Bij Houben maakt de dienst nazorg integraal deel uit van de afdeling kwaliteit, maar het is een apart team. Vandaag telt dit team zes medewerkers die dagelijks met veel zorg de nodige interventies uitvoeren op vraag van klanten en collega’s.

Het krachtig partnerschap van Houben en Orelia bij WZC Serrenhof

03/06/2019

Op de bouwwerf van de woonzorgcampus Serrenhof in Sint-Truiden is de sfeer gedreven. Het Houben-team zit er in de laatste rechte lijn naar het einde van de ruwbouwwerken. De laatste predallen worden vandaag gelegd op het tweede verdiep. Om geïnteresseerde huurders te bereiken kon Orelia op zondag 19 mei tijdens de Open Wervendag rekenen op de ondersteuning van Houben. Het vertrouwde partnerschap tussen bouwheer en aannemer lag aan de basis van een geslaagde editie die ruim 230 geïnteresseerde be

Team Houben is Beste Bouwteam van Limburg!

22/05/2019

Het Beste Bouwteam van Limburg? Die titel draagt voortaan het team dat het nieuwbouwproject van Basisschool ’t Centrum in Neerpelt realiseerde, bestaande uit bouwheer Scholen van Morgen, A33 architecten, studiebureau AB Associates, studiebureau ir. P. Poelmans, veiligheidscoördinator Probam en hoofdaannemer Houben. De oplevering werd daar 6,5 maanden sneller voorzien dan vooropgesteld. De sleutel tot succes? Samenwerking.

Een geslaagde editie van de Open Wervendag bij WZC Serrenhof in Sint-Truiden

20/05/2019

Op zondag 19 mei ondersteunde Houben haar partner Orelia bij het openstellen van de bouwwerf van de woonzorgcampus Serrenhof in Sint-Truiden voor het grote publiek. De jaarlijkse Open Wervendag van de Confederatie Bouw trok zo'n 250 geïnteresseerde bezoekers.

Groep Houben biedt geïntegreerde bouwservice bij VitaS

06/05/2019

Net buiten het stadscentrum van het Limburgse Peer bouwt Groep Houben, in opdracht van VitaS, aan het nieuwe woon- en dagverzorgingscentrum Sint-Antonius. Dit project past perfect binnen de strategie van de Groep Houben als gerenommeerde bouwpartner met een geïntegreerde bouwservice voor grote en complexe projecten. We realiseren de vlakke vloeren met betonkernactivering namelijk in samenwerking met onze dochterbedrijven Airdeck en Future Clima.

Het belang van BIM voor Quartier Bleu

29/03/2019

Houben-collega Jurgen Blomme werkt als fulltime BIM-engineer op de werf Quartier Bleu. "BIM is een manier van samenwerken die een sterke impact heeft op het rendement van bouwprojecten," leerde hij ons tijdens een persoonlijk gesprek.

De slimme organisatie van het grootste bouwproject Quartier Bleu

28/03/2019

Op Quartier Bleu bouwt de THV Houben-Strabag vandaag met ruim 230 medewerkers aan het meest luxueuze stadsdeel van Hasselt. Terwijl de laatste ruwbouwwerken worden uitgevoerd, zijn de teams ook bezig met de afwerking, technieken en wegenis.Voor de organisatie van dergelijke bouwgrootte maken ze gretig gebruik van slimme bouwmethodes als LEAN en BIM. Ook een fulltime magazijnier bleek een must.

LEAN pilootproject definitief opgeleverd

04/03/2019

Op 28 februari leverde Houben haar LEAN-pilootproject Basisschool Neerpelt Centrum definitief op. Voor dit project, gebouwd voor Scholen-van-Morgen, werden de LEAN-principes voor het eerst toegepast, en wel mét succes.

Het bouwteam dat het meesterwerk Z33 tot leven bracht

28/02/2019

Op de werf van Z33 is het Houben-team nu volop bezig met de afwerking die, in tegenstelling tot de ruwbouw, eerder bescheiden is. Toch straalt in alle aspecten de perfectie van dit gebouw af. Door de nauwe samenwerking maakt het team de hoge eisen van de architecte Francesca Torzo waar. "Zonder dit unieke team zou Z33 niet eens bestaan," vertelde zij ons.

"Z33 is het bewijs dat ethiek, kennis en visie op een bouwwerf kunnen samengaan."

28/02/2019

De Italiaanse architecte Francesca Torzo, die gekend is voor haar sensitieve architectuur, hecht veel belang aan waarden en ethiek in haar samenwerking met aannemers. Toen we haar vroegen naar een kort interview over haar samenwerking met Houben, stemde ze onmiddellijk in. “Z33 is het bewijs dat ethiek, kennis en visie vandaag kunnen samengaan op een bouwwerf. Dit kan een voorbeeld zijn voor vele andere architecten en aannemers,” vertelde ze ons.

Houben ondersteunt circulair bouwen

22/02/2019

Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties gaf Houben op 22 februari 2020 de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee tonen we ons klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie!

Een perfecte tandem op de werf van WZC Ocura

30/01/2019

Senior projectleider Stephan Thoelen en werfleider Arno Vandersmissen geven, samen met hun team, het beste van zichzelf in hun rol als pilootaannemer op de werf van WZC Ocura in Montenaken. Ze zitten er bijna volledig in de afwerkingsfase van de nieuwbouw die voor het bouwverlof bewoonbaar moet zijn. Ilse Liesmons, campusdirecteur en bouwheer, is zeer lovend over de samenwerking.

Bouwen zonder het ziekenhuis te storen

21/11/2018

In Jette bouwt onze Houben-ploeg twee nieuwe vleugels aan weerskanten van het bestaand universitair ziekenhuis. Aangezien er geen doorgang is door het gebouw, monteerden ze over het dak een trapconstructie als verbinding tussen de twee bouwwerven. Onze collega’s trappen hier dagelijks wat af bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Alles moet bovendien gebeuren met zo weinig mogelijk geluidsoverlast voor het werkend personeel van het UZ.

De uitdaging van binnenstedelijk bouwen

19/11/2018

Bij de verbouwing van het gemeenschapscentrum De Rinck in Anderlecht kreeg het Houben-team van projectleider Koen Vangenck en werfleiding Laurens Hueting en Patrick Grosemans te maken met meerdere randobstakels, eigen aan de uitvoering van een binnenstedelijk project. Het plaatsgebrek voor het leveren en stockeren van bouwmaterialen en voor het plaatsen van afvalcontainers maakten de uitvoering extra complex.

Houben werkt mee aan uniek boek over Lean bouwen

07/11/2018

Op 7 november 2018 lanceerde de Confederatie Bouw Limburg het boek "LEAN BOUWEN", het resultaat van een intensief Learn-traject waar Houben met plezier aan mee werkte.

Quadrivium, een totaalproject dat veel denkwerk vereist

17/10/2018

In Heverlee werkt het team van Houben-projectleiders Victor Lijnen en Chris Leinders, in opdracht van de KU Leuven, aan het bouwproject Quadrivium op de campus Arenberg III. De renovatie van het bestaande gebouw 200G van Kandidatuur Scheikunde en de nieuwbouw van het onderwijs- en practicumgebouw voor de groep Wetenschap en Technologie vragen veel coördinatie van de projectleiding. De funderingswerken en de vele technieken voor het BEO-veld vormen daarbij een hele uitdaging.

Acht verdiepingen van O&N5 in slechts drie maanden tijd

17/10/2018

Op de campus Gasthuisberg in Leuven werden de acht verdiepingen van de gesloten ruwbouw van de nieuwbouw Onderwijs en Navorsing 5 in slechts drie maanden tijd geplaatst. Op de kelderverdieping na, bestaat het nieuwe Universitaire Onderzoeksgebouw voor de groep Biomedische Wetenschappen van de KU Leuven volledig uit prefab-elementen. Dergelijke bouwsnelheid vereiste een zeer detaillistische voorbereiding van het Houben-bouwteam.

Lean leidt tot duurzame partnerships

17/10/2018

Na een succesvolle integratie van de lean-methode bij fase 1 van het bouwproject WZC Keiheuvel waren alle betrokkenen enthousiast om deze methode ook voor de afwerking van bouwfase 2 te hanteren. De lean-aftrap werd gegeven tijdens de eerste plansessie op dinsdag 11 september waar de genodigden mochten aanschuiven aan de voor hen gekende vergadertafel. Als resultaat verscheen er een kleurrijke planning op het bord, zonder hiaten, die door iedereen haalbaar werd geacht.

Lean als meerwaarde bij de complexe renovatie van Hungaria

27/09/2018

Aan de hippe Vaartkom in Leuven bijt het team van de THV Houben-vanhout.pro zich sinds september 2017 vast in de herbestemming van het iconische Hungaria-gebouw. Het strippen van dergelijk gebouw is klassiek. Maar in dit geval werden de oude kernen van de bestaande structuur volledig verwijderd tot in de paalfundering, om vervolgens drie nieuwe kernen op te trekken van in de fundering tot twee verdiepen boven het dak. De lean-planning betekent hier een duidelijke meerwaarde voor het team.

Geslaagde uitvoering van innovatief architecturaal schoolgebouw

27/09/2018

Terwijl de 240 leerlingen van kleuter- en basisschool De Zonnebloem in Kessel-Lo stonden te popelen om in september terug hun intrek te nemen in de splinternieuwe klaslokalen, startte onze Houben-ploeg midden augustus aan bouwfase twee: de dakafwerking en buitenaanleg van de school. In nauw overleg met de architecte Inge Vanhaver slaagden projectleider Stephan Thoelen en zijn team erin om het innovatieve architecturale concept om te zetten naar de praktijk.

Compacte wooneenheden, gebouwd én ingericht door Houben

30/08/2018

De Wiekslag vzw, een Limburgse organisatie met 60 jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg, opende eind mei 2018 de deuren van haar nieuwe campus in Alken. Bouwbedrijf Houben realiseerde dit unieke bouwproject van compacte wooneenheden in samenwerking met zijn afwerkingsbedrijven Gyprof en Aluglas, volgens een ontwerp van Lava architecten uit Leuven.

Een afwerking tot in de puntjes en tegen de tijd

27/06/2018

Een bouwproject waar de hele groep Houben fier op mag zijn, is de T2-campus op het Thor Park in Genk, de voormalige mijnsite van Waterschei. Onze collega’s van Aluglas, Gyprof en Houben zijn er zeer druk in de weer want de timing is uiterst strak.

Een puzzel van daken op een uitgestrekte laagbouw

27/06/2018

In Zonhoven bouwen onze Houben-collega’s aan de nieuwbouw van de campus Ter Heide, het centrum voor mensen met meervoudige beperkingen. Het zijn laagbouwwoningen met veel zichtwerk en speciale technieken, een kolfje naar de hand van het Houben-team.

Een renovatieproject dat blijft verrassen

30/05/2018

Houben kreeg samen met THV partners Vanderstraeten en Monument-Vandekerckhove het vertrouwen voor de renovatie en uitbreiding van het ophaalgebouw 3 & annex, ook wel De Verdieping II genoemd, tot het nieuwe cultuurcentrum De Muze in Heusden-Zolder. Het is een renovatieproject dat voor heel wat verrassingen zorgt.

Circulair bouwen voor Lab2Fab

30/05/2018

De werf LAB2FAB in Houthalen is een Design & Build project met de focus op duurzaamheid, circulair bouwen en cleantech. Houben werkt hiervoor samen met het architectenbureau a-tract architecture uit Hasselt. In dit energiezuinig gebouw zullen binnenkort startende ondernemingen in de cleantechsector hun intrek nemen.

Een bouwproject dat geschiedenis maakt

09/05/2018

Het bouwproject Keiheuvel in Balen werd aan Houben gegund door de private bouwheer Orelia, gespecialiseerd in ouderenzorg. Het project bestaat uit twee fases: de nieuwbouw van een woonzorgcentrum, bestaande uit 59 woonzorgkamers en 8 assistentiewoningen, en de aanliggende bouw van nog eens 27 assistentiewoningen.

Topeditie van Open Wervendag op Quartier Bleu

08/05/2018

Op 6 mei 2018 openden we de deuren van onze werf "Quartier Bleu" in Hasselt. Het was een succesvolle dag met ruim 3.200 bezoekers!

Detaillistisch bouwen in Z33

25/04/2018

Voor de uitvoering van het bouwproject van 8,5 miljoen euro werd een tijdelijke handelsvennootschap (THV) opgericht tussen Houben en Belemco. De Italiaanse architecte Francesca Torzo – ook bekend als ‘architect-maker’ – ontwerpt met heel veel details.

Nieuw employer brand Houben

07/02/2018

Met een volledig nieuw 'employer brand' pakt Houben uit met een verfrissend nieuw imago.

Waarom kiezen voor de bouwsector?

03/11/2017

Over elke werf kan je een boek schrijven! Lees het artikel met Anke en Roel, twee jonge talenten uit onze organisatie die hun ervaringen hier bij Houben uitleggen.

Houben bouwt biostoomcentrale Bionerga Beringen

30/10/2017

De THV Houben-Strabag heeft het vertrouwen gekregen om de biostoomcentrale Bionerga in Beringen te krijgen.

Politiekantoor Mol op de cover van Limburg Bouwt

15/10/2017

Houben bouwt projecten die mogen gezien worden! Ook in het najaar staat een prachtige realisatie op de cover van het magazine Limburg Bouwt.

Ziekenhuis Maas Kempen op de cover van Bouwen aan Vlaanderen!

16/08/2017

De werken in het Ziekenhuis Maas-Kempen (ZMK) naderen hun einde. Het prachtige project staat nu ook met een uitgebreide reportage in het magazine Bouwen aan Vlaanderen (editie 3 2017).

Houben D.E.N.K.t na over veiligheid

12/06/2017

Veiligheid is een topprioriteit bij Houben. We sensibiliseren onze collega's voortdurend. Nu met onze D.E.N.K.-campagne: veiligheid gaat boven alles! Doe. Eis. Neem. Ken.

Houben haalt voor 40 miljoen euro aan nieuwe projecten binnen

08/06/2017

Houben heeft weer een heel aantal nieuwe projecten in opstart. We haalden maar liefst voor 40 miljoen euro aan projecten binnen op korte tijd!

Renovatieproject Thor Waterschei schittert in reportage Limburg Bouwt

26/04/2017

Het renovatieproject 'Thor Hoofdgebouw' oftewel 'Thor Central' te Waterschei van de THV Houben-Monument Vandekerckhove-STRABAG is nog maar net opgeleverd en het schittert al in een uitgebreide reportage in Limburg Bouwt!

Officiële opening Waterproductiecentrum Velm

28/03/2017

Op vrijdag 24 maart vond de officiële opening plaats van het Waterproductiecentrum te Velm.

Vesalius Leuven uniek met specifieke functiemix

01/03/2017

De realisatie van het Vesalius-complex in Leuven was op conceptueel, architecturaal en bouwkundig vlak uitermate complex. Het project blinkt uit door zijn specifieke functiemix.

Imposant hoofdgebouw Thor Waterschei in HBVL!

08/02/2017

Vanuit de THV Houben - Monument Vandekerckhove - Strabag werkt Houben mee aan de restauratie van het voormalig hoofdgebouw van de mijnsite in Waterschei. Het imposante project mag op heel wat persaandacht rekenen.

Houben: al 85 jaar uw betrouwbare partner!

06/02/2017

Houben viert dit jaar haar 85-jarig bestaan!

Vooruitzichten 2017

02/02/2017

In december 2016 brachten we de vooruitzichten voor 2017 aan het voltallige personeel in het imposant renovatieproject Thor Hoofdgebouw te Waterschei.

Woonzorgcentrum Dommelhof wordt een dorp in een dorp

30/01/2017

Houben werd samen met LAVA-architecten gekozen om Woon- en Zorgcentrum Dommelhof in Tielt-Winge te ontwerpen en te bouwen via een Design & Build wedstrijd. De jury loofde de manier waarop ontmoeting, ontspanning, zorg en gezondheid op natuurlijke wijze in elkaar vloeien door de schakeling van semi-publieke functies. Op de site worden honderd kamers gerealiseerd, naast verschillende nevenfuncties. Beide bouwpartners geven de site geen uitstraling van een campus maar eerder van een zorgdorp.

Ewald Houben is Ondernemer van het Jaar!

18/01/2017

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren heeft samen met ondernemingsclub OCHH op 16 januari 2017 de prijs voor de plaatselijke Ondernemer van het Jaar uitgereikt. Het is een onderscheiding die gaat naar een ondernemer van eigen bodem die met zijn of haar carrière een grote bijdrage levert aan de maatschappij. Het was deze keer Ewald Houben die met de prijs naar huis mocht.

Vooruitzichten 2017

23/12/2016

Op 22 december 2016 brachten we onze jaarlijkse "Vooruitzichten" aan het voltallig personeel van Houben.

Continuïteit verzekerd bij Houben

21/12/2016

De toekomst van ons familiebedrijf is verzekerd. Met het aantrekken van Jan Nuyts als Gedelegeerd Bestuurder en het aanstellen van Karel Luyckx als Algemeen Directeur, gaan we de toekomst positief tegemoet.

Bouwwerken Quartier Bleu starten half januari

28/11/2016

HOUBEN bouwt samen met STRABAG het project Quartier Bleu in Hasselt. De werken starten half januari.

Nieuw order van 31,5 miljoen in Genk

25/11/2016

De tijdelijke vereniging Houben-Strabag is aangeduid als aannemer voor de zogenaamde T2-campus op de voormalige mijnterreinen in Waterschei. Het gaat om een overeenkomst van 31,5 miljoen voor de bouw van een opleidingscentrum voor VDAB, Syntra Limburg en Stad Genk.

Eerstesteenlegging De Wiekslag Alken

09/11/2016

Op 9 november 2016 is de eerste steen van het project De Wiekslag in Alken officieel gelegd.

3 nieuwe projecten in uitvoering!

07/11/2016

Houben heeft 3 nieuwe projecten in uitvoering opgestart te Alken, Hannuit en Luik.

Vesalius-project in Leuven officieel voorgesteld aan het grote publiek!

25/10/2016

Op donderdag 20 oktober 2016 konden meer dan 125 nieuwsgierigen uitgebreid kennismaken met de vele troeven die het prestigieuze Vesalius-project Leuven te bieden heeft. Met onder meer zestig studentenkamers en 68 diverse appartementen, een universitair auditorium, twee filmzalen, een resem kantoor- en winkelruimtes en een ruime inkomhal met foyer vormt deze gemengde binnenstedelijke realisatie een absolute meerwaarde voor de bruisende studentenstad die ze omringt.

Houben bouwt Hoornplein in Leuven

16/09/2016

Begin augustus is Houben begonnen met de werken aan Hoornplein in Leuven.

Wij zijn in bouwverlof van 8 juli tem 1 augustus 2016!

05/07/2016

Wij zijn van vrijdag 8 juli 2016 ’s middags t.e.m. maandag 1 augustus 2016 in jaarlijks bouwverlof.

Vesalius in Leuven bijna klaar!

29/06/2016

We zijn de laatste hand aan het leggen aan ons project Vesalius in Leuven. Het gebouw, ontworpen door Jaspers-Eyers, is een mix van nieuwbouw en renovatie en omvat onder meer een grote aula voor de KULeuven, twee cinemazalen, commerciële panden, studentenkamers en appartementen.

Autowijding bij Houben

27/06/2016

Houben laat elk jaar de bedrijfswagens wijden ter bescherming van tegenslagen in het verkeer.

Projecten Stratos en Mesos in laatste constructiefase!

10/06/2016

De markante torens van Stratos en Mesos maken deel uit van het grotere project 'Kop van Kessel-Lo' in Leuven. Beide projecten bevinden zich momenteel in de laatste constructiefase.

Houben is trotse supporter van het nationaal elftal!

07/06/2016

Overmorgen begint de 15e editie van het Europees Kampioenschap voetbal 2016 en wij doen mee! Als trotse supporter van ons nationaal elftal, hebben we het Houben-logo tijdelijk een “Duivelse touch” gegeven.

Terugblik op project WZC Sint-Vincentius in Leuven

31/05/2016

In 2013 zijn we gestart met de werken aan het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in de Brabançonnestraat in Leuven. Eind 2015 hebben we het project afgerond. Bijzonder aan het nieuwe woonzorgcentrum is dat het is gebouwd rondom de bestaande en beschermde Sint-Alfonsuskerk. Het behoud en de integratie van de kerk binnen het nieuwe project waren voor de stad Leuven van groot belang.

Houben deed mee aan de 10e editie van Open Wervendag!

24/05/2016

Op zondag 22 mei kon je opnieuw talrijke mooie bouwprojecten komen bewonderen op de 10e editie van Open Wervendag. Ook bij Houben droegen we ons steentje bij! We openden de hekken van onze werf Sint-Lutgardis in Mol (Scholen van Morgen) én van het renovatieproject Mijnsite Waterschei.

Houben tekent als 300ste hoofdaannemer bij 12Build!

19/04/2016

Afgelopen week tekende Houben als 300ste hoofdaannemer bij 12Build, het online communicatie platform voor hoofdaannemers en bouwspecialisten!

Houben ontvangt een nieuw VCA** certificaat

12/04/2016

Houben kreeg een nieuw VCA**-attest. Het onafhankelijk audit- en controleorganisme Kiwa stelde vast dat ons VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoet aan de VGM Checklist Aannemers voor de toepassingsgebieden: Bedrijfsgebouwen, industriebouw, utiliteitsbouw als renovatieprojecten voor privé en openbare besturen, schrijnwerk en interieurafwerking, plaatsing prefabgebouwen.

Houben wint Design & Build wedstrijd!

21/03/2016

Houben werd samen met LAVA-architecten gekozen om Woon- en Zorgcentrum Dommelhof in Tielt-Winge te ontwerpen en te bouwen. Dit gebeurde via een Design & Build wedstrijd, waar Houben 15 andere kandidaten achter zich liet!

Nieuw project in Neerpelt wordt LEAN gebouwd

21/03/2016

Het nieuw project 't Centrum in Neerpelt wordt LEAN gebouwd.

In volle vaart naar 2016!

18/12/2015

We gaan in volle vaart naar 2016, zelfs de Kerstman helpt! We wensen iedereen een zalige kerst en een spetterend nieuwjaar toe. Geniet van de feestdagen!

Bouwvakschool in Dilsen Stokkem vier maanden eerder klaar dan gepland

03/09/2015

De bouwvakschool in Dilsen-Stokkem is vier maanden eerder klaar dan gepland. Hierdoor kon de school ook haar deuren openen voor het nieuwe schooljaar op 1 september. We wensen de 110 leerlingen en 40 leerkrachten een leuk schooljaar toe!

Nieuwe collega's gezocht!

13/03/2015

Momenteel zoeken we nieuwe collega's om onze calculatie-afdeling en projectleidingsteam te versterken.

Veronique Houben kandidaat Limburgse Jonge Ondernemer van het Jaar

12/03/2015

Op 16 maart verkiest een professionele jury de Limburgse Jonge Ondernemer van 2015. Veronique Houben is één van de vier kandidaten

Houben renoveert hoofdgebouw mijnsite Thorpark

29/01/2015

In samenwerking met THV partners Monument Vandekerckhove en Strabag werkt Houben aan de restauratie- en herbestemmingswerken van het hoofdgebouw van de voormalige mijnsite te Waterschei.

Houben neemt deel aan VLAJO-project 'Ondernemers voor de klas'

07/01/2015

Onderwijs en bedrijfsleven in dialoog, wij doen mee! Houben neemt deel aan ‘Vlajo Ondernemers voor de Klas’, het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen, georganiseerd door Vlajo i.s.m. VKW en VKW Limburg.

Spelen met vuur? Neen, omgaan met vuur!

06/01/2015

Op 5 januari hebben we deelgenomen aan de Bouwdag van de Confederatie Bouw.

Luchtdicht bouwen? Houben is uw partner.

18/11/2014

De laatste jaren is de energieperformantie van gebouwen heel belangrijk geworden. Logisch ook, want het zijn prestaties die van overheidswege worden gevraagd bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten. Een belangrijk aspect daarbij is de luchtdichtheid.

Karel Luyckx is Jonge Vlaamse Aannemer van het Jaar

15/10/2014

Op 8 oktober werd Technisch Directeur ir Karel Luyckx gehuldigd als Jonge Vlaamse Aannemer van het jaar voor de regio Limburg.

Houben bouwt Vesalius (Leuven)

11/08/2014

Houben kreeg het vertrouwen om het project Vesalius (Living. Loving. Leuven.) te bouwen. Het is een compleet leefcomplex rond een gezellig binnenplein. Met plaats voor wonen en winkelen, voor ondernemen en ontspannen, voor rustgevend groen en een kleurrijk sociaal leven.

Ziekenhuis Maas-Kempen in opstart

10/07/2014

Houben bouwt Ziekenhuis Maas-Kempen met THV partners Cordeel, Strabag en Betonac

Houben helpt de Filipijnen

13/03/2014

De orkaan Haiyan heeft een verwoestend spoor nagelaten op de Filipijnen. Bij Houben bleven we niet bij de pakken zitten.

Op zoek naar nieuw talent

12/03/2014

Bij Houben zijn we altijd op zoek naar de juiste, getalenteerde medewerkers. Daarom stonden we ook op de jobbeurs van het VTK in de Brabanthal in Leuven.

Personeelsbeleid van Houben ondersteund door ESF

11/02/2014

De verdere uitbouw van het personeelsbeleid van Houben wordt ondersteund door het ESF-agentschap.

Houben bouwt hoofdkantoor Fred & Ginger

05/11/2013

Houben kreeg het vertrouwen om het nieuwe hoofdkantoor van het Belgische Modehuis FNG te bouwen.

Bouwproject Verpleegsterschool Genk opgestart

07/09/2013

Op de campus ZOL is Houben momenteel heel actief. Naast Blok N, zijn nu ook de werkzaamheden voor de personeelsparking en de nieuwe Verpleegsterschool opgestart.

Houben bouwt WZC Brabançonne te Leuven

07/08/2013

Houben heeft ondertussen een heuse reputatie opgebouwd op vlak van woon- en zorgcentra. We kregen onlangs het vertrouwen om nu ook het WZC Brabançonne in Leuven te bouwen.

Houben wint Opleidingsaward 2013

11/07/2013

Houben zet massaal in op de ontwikkeling en bijscholing van haar medewerkers. Daarom ook werden we in de bloemetjes gezet door de Confederatie Bouw Limburg.

Houben deed opnieuw mee aan de VKW-karting

07/06/2013

Een stralende zon en 4 teams. Op 7 juni was Houben opnieuw uitgebreid van de partij op de VKW-karting.

Verdere uitbreiding machinepark Houben Interieur

26/04/2013

Het machinepark van Houben Interieur werd verder uitgebreid met de Masterwood Project 5000. Een specifiek toestel dat past in lijn met onze verdere ambities.

Opening nieuwbouw KHLim Diepenbeek

18/04/2013

Op donderdag 18 april werd de nieuwbouw van het departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde van de KHLim Diepenbeek officieel geopend.

Houben genomineerd als snelgroeiende grote onderneming in Limburg

21/03/2013

Houben werd als snelgroeiende onderneming binnen de categorie grote ondernemingen genomineerd tot Trends Gazelle 2013 in de provincie Limburg.

Betondagen en werfbezoek "De Verdieping" in Heusden-Zolder

25/02/2013

Op donderdag 21 en vrijdag 22 februari organiseerde het WTCB en de Confederatie Bouw de beton- en bekistingsdagen op de site van het CEDUBO te Heusden-Zolder. Houben was uiteraard ook van de partij!

Houben werkt actief mee aan de bekistingsdagen van Betonica

24/02/2013

Op 21 februari organiseerde het WTCB een avondsessie rond Beton en Bekistingen in het Centrum Duurzaam Bouwen te Heusden-Zolder. Houben werkte actief mee.

80 jaar Houben op TV-publiek

13/02/2013

80 jaar Houben op TV-publiek.

Houben op de XIOS-jobdag

07/02/2013

Op 7 februari stond Houben op de Xios-jobdag in Hasselt.

80 jaar Houben

08/01/2013

In 2012 bestond Houben 80 jaar. Om dat in de verf te zetten werd een groots event georganiseerd.

Houben bouwt drie nieuwe projecten

08/01/2013

Houben start drie nieuwe projecten op te Ravels, Berchem en Heusden-Zolder.

Houben nv wint 3e VKW Limburg Cup 2012

12/06/2012

Houben nv haalde zowel de eerste als de tweede plaats tijdens de VKW Limburg Cup!

Opening WZC De Wending (Turnhout)

25/05/2012

Op 25 mei is WZC De Wending in Turnhout officieel geopend. Een mooie realisatie van de THV Houben / Nys-Driesen.